Adresas: 
Hipodromo g. 70, Kaunas
Tel.: 37-341410

El. paštas: 
zilvitis.kaunas@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.zilvitis.kaunas.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
vakarinė, dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programa

 

Pagrindinė lopšelio-darželio  veiklos sritis – švietimas: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Ankstyvasis  amžius – tai 1.5 - 3 metų vaikų ugdymas.

 Mažas vaikas patirtį kaupia ir pažįsta pasaulį labai savitai arba panašiai kaip suaugęs žmogus, todėl  tenkinant ankstyvojo amžiaus vaiko emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius, ugdome bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo, kūrybiškumo ir gyvenimo įgūdžius. 

Ikimokyklinis amžius  – tai  3–6 metų vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis amžius   nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Šiame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, todėl vienodai svarbios yra visos vaiko galios: fizinės, psichinės ir dvasinės. Ugdymo turinį orientuojame į vaikui svarbiausių kompetencijų ugdymą, kad per pagrindinę jo veiklą – žaidimą padėtume vaikui išsiugdyti svarbiausius, grįstus žiniomis ir įgytais įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis gebėjimus.

Ankstyvasis  ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programą .

Priešmokyklinis ugdymas – vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas nuo 5 metų.

Priešmokyklinį ugdymą organizuojame remdamiesi šiais dokumentais:

  • Priešmokyklinio ugdymo koncepcija
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

Ankstyvojo amžiaus grupes lanko vaikai nuo 1,5 iki 3 metų.

Priešmokyklinio amžiaus grupes lanko vaikai nuo 6 metų ( vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai).

Lopšelyje-darželyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos bei judesio ir padėties sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedė Inga Traškevičiūtė ir vyresnioji kūno kultūros pedagogė J. Kirstukienė. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu.

Mokslo metų pradžia – rugsėji 1 dieną, pabaiga – gegužės 31 d.

Vasaros mėnesiai, atsižvelgiant į tėvų poreikius įstaigą vieną mėnesį nedirba, yra uždaroma remontui ir pasiruošimo naujų mokslo metų darbams.